Samlinger Mobilitet

Museer har en lang tradisjon for å dele kulturarven i varetekt med andre museer og institusjoner. Å låne gjenstander til andre museer er en av deres viktigste oppgaver. Gjennom mobiliteten til samlinger kan europeiske borgere bli kjent med sin egen og andre kultur og være i stand til å videreføre denne arven til kommende generasjoner.

Med støtte fra EU-kommisjonen og den tyske føderale regjeringskommisjonær for kultur og medier har en gruppe representanter fra kulturinstitusjoner opprettet dette nettstedet for å lette mobiliteten til gjenstander mellom museer i alle europeiske medlemsstater. Instituttet for museumsforskning sammen med NEMO, Network of European Museum Organisations, tar seg av nettstedet og håper at museumsfolk vil utnytte samlingene enda bedre og utforske mulighetene som finnes i internasjonale samlingers mobilitet oftere.

Samlingenes historie er full av historier om engasjement og uendelig nysgjerrighet, et behov for å kjenne verden.

Utviklingen av nettstedet ble støttet av EUs kulturprogram.

Read this Site in English

error: Alert: Content is protected !!