Kolekcje Mobilność

Muzea mają długą tradycję dzielenia się dziedzictwem kulturowym w swojej opiece z innymi muzeami i instytucjami. Wypożyczanie obiektów innym muzeom jest jednym z ich najważniejszych zadań. Dzięki mobilności zbiorów obywatele Europy mogą poznać swoją i innych kultur i przekazać to dziedzictwo przyszłym pokoleniom.

Przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz niemieckiego komisarza rządu federalnego ds. kultury i mediów grupa przedstawicieli instytucji kulturalnych stworzyła tę stronę internetową w celu ułatwienia mobilności przedmiotów między muzeami wszystkich europejskich państw członkowskich. Instytut Badań nad Muzealnictwem wraz z NEMO, siecią europejskich organizacji muzealnych, opiekują się stroną internetową i mają nadzieję, że pracownicy muzeów jeszcze lepiej wykorzystają swoje zbiory i będą częściej badać możliwości, jakie istnieją w zakresie międzynarodowej mobilności zbiorów.

Historia kolekcji jest pełna opowieści o poświęceniu i niekończącej się ciekawości, potrzebie poznania świata.

Rozwój strony został wsparty przez Program Kultura Unii Europejskiej.

Read this Site in English

error: Alert: Content is protected !!