Samlingens rörlighet

Museer har en lång tradition att dela kulturarvet i deras vårdnad med andra museer och institutioner. Att låna objekt till andra museer är en av deras viktigaste uppgifter. Genom mobilitet i samlingar kan europeiska medborgare bekanta sig med sina egna och andra kulturer och kunna överföra detta arv till kommande generationer.

Med stöd av Europeiska kommissionen och den tyska federala regeringskommissionen för kultur och medier har en grupp företrädare för kulturinstitutioner inrättat denna webbplats för att underlätta mobilitet av objekt mellan museer i alla europeiska medlemsstater. Institute for Museum Research tillsammans med NEMO, Network of European Museum Organisations, tar hand om webbplatsen och hoppas att museiprofessionerna kommer att utnyttja sina samlingar ännu bättre och utforska de möjligheter som finns i internationella samlingars rörlighet oftare.

Samlingens historia är full av berättelser om engagemang och oändlig nyfikenhet, ett behov av att känna världen.

Utvecklingen av webbplatsen stöds av Europeiska unionens kulturprogram.

Read this Site in English

error: Alert: Content is protected !!